Bizuteria

Umożliwia wykonanie precyzyjnych niewielkich detali, dzięki czemu można wykonywać bardzo małe detale


FREEFORM PICO W JUBILERSTWIE

Freeform Pico i Pico Plus to doskonałe urządzenia w zakresie zastosowań jubilerskich, włączając w to sprawdzenie i modyfikację projektu, metodę traconego wosku oraz tworzenie formy gumowej.

W ciągu około 4 godzin Pico jest w stanie wydrukować 10 standardowych obrączek wraz z oprawami (co jest lepszym wynikiem od Pico Plus39). W pełni wykorzystuje obszar roboczy, dzięki możliwości automatycznego i efektywnego pozycjonowania elementów, z uwzględnieniem ich konturów i geometrii. Daje to ich optymalne rozmieszczenie i maksymalizuje wydajność drukowania.